Recomandări

Programul secretariatului:

  • Joi, 15 septembrie 2020, între orele 9:00-17:00;
  • Vineri, 16 septembrie 2020, între orele 9:00-17:00;
  • Sâmbătă, 17 septembrie 2020, între orele 9:00-14:00.

Management eveniment:

Arkona Medical Events
Telefon: 0332 401 050
E-mail: congres@societateadenutritie.ro

Participanți

Materialele evenimentului vor fi primite de participanții care au achitat taxa până la data de 24 septembrie 2020. Acestea vor fi înmânate doar titularilor de drept. Înscrierile pe loc nu garantează primirea materialelor menționate și nici a certificatului de participare în ultima zi a manifestării. Rezidenții și studenții trebuie să prezinte la secretariatul evenimentului dovada statutului de medic rezident/student validat pe anul în curs.

Taxa de participare asigură mapa evenimentului și accesul la prezentările în plen, spațiul expozițional și coffee-break-uri.

Vă recomandăm să purtați ecusonul pe tot parcursul desfășurării manifestării. Accesul la toate mesele din cadrul congresului se vor face pe baza codului de bare de pe ecuson.

Certificate participare

Participanții la al 8-lea Congres al Societății de Nutriție din România vor primi un certificat de participare creditat cu puncte EMC, eliberat de către Colegiul Medicilor din România. Certificatele se vor înmâna exclusiv titularilor de drept sâmbătă, 17 octombrie 2020, la secretariatul evenimentului. În cazul înscrierilor pe loc și/sau înscrierilor realizate greșit, certificatul de participare se va elibera în 3 săptămâni de la terminarea evenimentului.

Lectori

Stick-urile de memorie, CD-urile sau DVD-urile cu prezentările dumneavoastră vor fi aduse la pupitrul tehnic din sala de conferințe în dimineața zilei în care are loc expunerea sau în pauzele dintre sesiuni.
Vă rugăm să respectați timpul alocat prezentărilor! La finalul prezentării, va fi emis un semnal sonor de avertizare a expirării timpului. În decursul prezentării veți avea pe ecran numărătoarea inversă a timpului rămas.

Informații organizatorice

Orice formă de publicitate în afara pachetelor de servicii achiziționate este interzisă.
Vă rugăm ca, din respect pentru lectori și ceilalți participanți în auditoriu, pe toată perioada prezentărilor să activați opțiunea ”Silențios” la telefoanele mobile.